khách sạn - kiên giang

-7%
1,500,000  1,400,000 
-6%
1,700,000  1,600,000 
-7%
1,500,000  1,400,000 
-5%
2,200,000  2,100,000 
-5%
1,900,000  1,800,000 
-14%
700,000  600,000 
-50%
2,000,000  1,000,000